O kancelarii

Janusz Sidor został mianowany przez Ministra Sprawiedliwości na stanowisko notariusza w dniu 16 stycznia 2013 roku. W latach 2008-2010 pełnił funkcję aplikanta, następnie (w latach 2010-2013) asesora notarialnego w kancelarii notarialnej notariusza Jarosława Lewkowicza.

W okresie asesury zastępował notariusza Jarosława Lewkowicza w dokonywaniu wszelkich czynności notarialnych, jak również dokonywał czynności notarialnych w zastępstwie notariuszy: Grażyny Lewickiej (Lublin), Grzegorza Kołodziejczyka (Lublin), Pawła Frączkiewicza (Lubartów), Tadeusza Cymbalskiego (Ryki), Ewy Nejman-Spyrczyńskiej (Włodawa), Elżbiety Falczyńskiej (Dęblin).

Kancelaria Janusz SidorOd dnia 1 marca 2013 roku notariusz Janusz Sidor prowadzi Kancelarię Notarialną w Lublinie przy ulicy Fryderyka Chopina 33/4. Jako osoba zaufania publicznego, czuwa nad należytym zabezpieczeniem interesów osób, dla których dokonywane czynności notarialne wywołują skutki prawne. Notariusz Janusz Sidor gwarantuje poprawność dokonywanych czynności oraz ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.